پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون صلاحیت نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون صلاحیت نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون صلاحیت نظارت معماری مهر ۹۸

در این نوشتار قصد آن را داریم که به بررسی تست های مطرح شده از مبحث دهم مقررات ملی ساختمان با عنوان «طرح و اجرای ساختمان های فولادی» در آزمون صلاحیت نظارت رشته معماری مهرماه ۹۸ بپردازیم. از ویرایش سال ۹۲ این مبحث در آزمون ۲ تست مطرح گردیده که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد. یادآور می شود که در سال ۹۸ به دلیل شیوع و گسترش بیماری کرونا آزمون نظام مهندسی فقط در یک نوبت و در مهر ماه برگزار گردید.

۴۴-آیا در ساختمانی با سازه فولادی و اتصالات از نوع پیچی تقویت از طریق جوشکاری مجاز است؟

۱) بلی در صورتی که پیچ های موجود از نوع اصطکاکی طراحی و اجرا شده باشند.

۲) بلی در صورتی که پیچ های موجود از نوع اصطکاکی و اجرا نشده باشند.

۳) خیر.

۴) در تمامی موارد می توان از جوشکاری به این منظور استفاده کرد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ترکیب پیچ و جوش:م۱۰ ص۱۴۴

اتصال اصطکاکی: م۱۰ ص۱۴۴،۱۵۸،۱۶۴،۲۶۷

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه به پاراگراف سوم بند ۱۰-۲-۹-۱-۸ صفحه ۱۴۴ مبحث دهم

پاراگراف سوم بند ۱۰-۲-۹-۱-۸

تقویت از طریق جوشکاری در خصوص ساختمان های موجودی که اتصالات آنها از نوع پیچی می باشد به شرطی مجاز است که پیچ های موجود از توع اصطکاکی طراحی و اجرا شده باشند. در اینگونه موارد پیچ های موجود را می توان برای انتقال بارهای موجود فرض نموده و جوش باید تنش های اضافی را انتقال دهند.

۴۵-در خصوص کنترل ناشاقولی ستونها در یک ساختمان با اسکلت فلزی، میزان حداکثر جابجایی محور ستون از محل فرضی آن و همچنین رواداری ابعادی عرض و ارتفاع مقطع ستون به ترتیب چقدر است؟

۱) ۱/۵۰۰ ارتفاع- ۶± میلیمتر.

۲) ±۵میلیمتر- ۶± میلیمتر.

۳) ±۲۵میلیمتر- ۱۳± میلیمتر.

۴) ±۶میلیمتر- ۴± میلیمتر.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

رواداری ناشاقولی ستون:م۱۰ ص۲۸۸

جواب: گزینه ۴ صحیح است. با توجه به مورد (الف) و (ث) بند ۱۰-۴-۶-۷ صفحه ۲۸۸ مبحث دهم

بند ۱۰-۴-۶-۷ ناشاقولی ستون ها

مورد (الف) میزان حداکثر جابجایی محور ستون از محل فرضی مساوی ۶± میلیمتر می باشد.

مورد (ث) رواداری ابعادی عرض و ارتفاع مقطع ستون ۴± میلیمتر می باشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۰ طرح و اجرای ساختمان فولادی (تست ها تالیفی میباشد)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۰ مقررات ملی، طرح و اجرای ساختمان های فلزی

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون رشته معماری (اجرا) مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهرماه ۹۹

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید