پاسخ تشریحی تست های مبحث هشتم مقررات ملی در آزمون اجرا عمران مهر۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث هشتم

پاسخ تشریحی تست های مبحث هشتم مقررات ملی در آزمون اجرا عمران مهر۹۹

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان «تحت عنوان طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی» یکی از منابع آزمون رشته ای عمران (طراحی، نظارت و اجرا) و معماری (نظارت و اجرا) می باشد. در این نوشتار به بررسی تست های مبحث هشتم در آزمون اجرا رشته عمران پرداخته شده است که ۴ سوال از این مبحث در آزمون مطرح شده است. (کد دفترچه آزمون ۲۱۵E)

۲۶- در یک ساختمان با مصالح بنایی کدام یک از عبارات زیر صحیح نمیباشد ؟
۱) ارتفاع جانپناه اطراف بام و بالکنها از کف تمام شده در هر صورت باید حداکثر ۸۰۰ میلیمتر و ضخامت آن حداقل ۱۵۰ میلیمتر باشد.
۲) طول تکیه گاه نعل درگاه در هر طرف بایستی حداقل ۳۵۰ میلیمتر یا یکدهم طول دهانه هر کدام بیشتر است در نظر گرفته شود.
۳) بار وارده به نعل درگاه عبارت است از بخشی از دیوار مثلثی شکل که اضلاع جانبی آن با افق زاویه ۶۰ درجه می سازد.
۴) حداکثر ارتفاع مجاز دیواره های غیرسازه ای و تیغه ها از تراز کف مجاور بدون استفاده از مهار مناسب ۳/۵ متر می باشد.

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

جان پناه:م۸ ص۲۸

نعل درگاه:م۸ ص۲۷

دیوار غیرسازه ای:م۸ ص۲۷

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه به بند ۸-۳-۱-۱۴ صفحه ۲۸ مبحث هشتم

بند ۸-۳-۱-۱۴: ارتفاع جانپناه اطراف بام و بالکن ها از کف تمام شده باید حداکثر ۷۰۰ میلیمتر و ضخامت آن حداقل ۲۰۰ میلیمتر باشد.

۲۷- میلگرد بستر در کجا استفاده می شود ؟
۱) در بتن محوطه سازی
۲) در بتن کف های سالن های صنعتی
۳) در درزهای ملات بین ردیف های واحدهای بنایی
۴) در نمای سیمانی ساختمان با ملات ماسه و سیمان

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

میلگرد بستر (تعریف): م۸ ص۷

واحد بنایی: م۸ ص۷

واحد مصالح بنایی: م۸ ص۷

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به بند ۸-۱-۲-۳۶ صفحه ۷ مبحث هشتم

بند ۸-۱-۲-۳۶: میلگرد بستر از یک جفت مفتول طولی تغییر شکل یافته که مفتول های عرضی به صورت نردبانی یا خرپایی به آن جوش شده اند، تشکیل شده و در ابعاد مناسب برای قرارگیری در درزهای ملات بین ردیف های واحد بنایی نصب می شود.

۲۸- در ساختمانهای بنایی در مورد دیوار زیرزمینها کدام گزینه صحیح است؟
۱) برای عایق کاری رطوبتی زیر دیوارهای زیر زمین می توان از قیر و گونی و سایر مصالح مشابه استفاده کرد.
۲) نعل درگاهی دیوارها در زیرزمین ها باید از بتن درجا ساخته شود.
۳) عایقکاری رطوبتی زیر دیوارهای زیرزمین در صورتی که روی شالوده بتن آرمه قرار گیرند الزامی نیست.
۴) ضخامت دیوارهایی که روی دیوار زیرزمین قرار می گیرند باید حداقل برابر با ضخامت دیوار زیرزمین باشد.

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

نعل درگاه:م۸ ص۲۷

عایقکاری رطوبتی: م۸ ص۶۰

دیوارهای زیرزمین: م۸ ص۲۴

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به بند ۸-۳-۱-۱۲ صفحه ۲۷ مبحث هشتم

بند ۸-۳-۱-۱۲ (مورد ۱): به جز نعل درگاه در طبقه زیرزمین، نعل درگاه می تواند از مصالحی مانند آجر مسلح، چوب، فولاد، بتن درجا و بتن پیش ساخته باشد.

۲۹- حداقل تعداد بست های دیواری برای یک دیوار چند جداره حفره پر دارای ارتفاع ۳/۵متر و طول ۶ متر چقدر است؟
۱) ۳۵   ۲) ۸۳   ۳) ۵۴   ۴) ۱۰۵

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

بست های دیواری: م۸ ص۲۵

جواب: گزینه ۴ صحیح است. با توجه به بند ۸-۳-۱-۸ صفحه ۲۵ مبحث هشتم

بند ۸-۳-۱-۸: در هر ۰/۲ متر مربع از دیوارهای چند جداره، جداره ها باید با بست های دیواری به قطر حداقل ۵ میلیمتر به یکدیگر بسته شوند. می توان از بست های دیواری با اندازه و فاصله متفاوت که مقاومت یکسانی را میان جداره ها ایجاد می کنند استفاده کرد.

۱۰۵=۰٫۲÷۳٫۵×۶

منابع مطالعاتی مفید مرتبط با مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان:

دانلود کلید واژه مبحث ۸

نمونه سوالات مبحث ۸

فیلم مبحث ۸ (الناز قائمی -S36-19)

فیلم آمادگی مبحث ۸ ویژه آزمون نظام مهندسی (مهندس بیات- کد S36-8)

دانلود فایل مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان

آزمون آنلاین مبحث ۸ (رایگان)

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۸ آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۸ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید