پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان تاسیسات بهداشتی از منابع آزمون صلاحیت های (اجرا) رشته عمران و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد و طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات مکانیکی می باشد.

مبحث شانزدهم شامل ۷ فصل و ۱۰ پیوست می باشد. فصول این مبحث به قرار زیر است:

کلیات، لوازم بهداشتی، توزیع آب مصرفی در ساختمان، لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان، لوله کشی هواکش فاضلاب، لوله کشی آب باران ساختمان، بست و تکیه گاه.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از مبحث شانزدهم ویرایش سال ۹۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹ می پردازیم. در این آزمون ض تست از مبحث فوق مطرح شده است پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۵۳-درمورد ذخیره سازی تنظیم فشار آب در ساختمان کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟

۱) این کار می تواند برای آنکه مقدار حداکثر مصرف آب در ساختمان به شبکه شهری منتقل نشود، مورد استفاده قرار گیرد.

۲) این کار می تواند به منظور فشار آب مورد نیاز لوله کشی و توزیع آب مصرفی ساختمان صورت گیرد.

۳) برای ساختمان های چهار طبقه با چهار واحد لزومی به در نظر گرفتن مخزن ذخیره آب نمی باشد.

۴) این کار می تواند از شبکه آب شهری حفاظت کند.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ذخیره سازی و تنظیم فشار آب:م۱۶ ص۶۱

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با مورد (الف) بند ۱۶-۳-۶-۱ صفحه ۶۱ مبحث شانزدهم

بند ۱۶-۳-۶-۱ ذخیره سازی

الف) ذخیره سازی آب در صورت لزوم و با تایید به منظورهای زیر صورت می گیرد:

۱) جلوگیری از قطع آب در لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان در مواقعی که آب ورودی از شبکه شهری به ساختمان به علت تعمیر یا علت های دیگر قطع شود.

۲)برای آنکه مقدار حداکثر مصرف آب در ساختمان به شبکه شهری منتقل نشود.

۳) کنترل فشار آب مورد نیاز لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان

۴) منطقه بندی توزیع آب در ساختمان های بلند

۵) به منظور حفاظت از شبکه آب شهری

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۶ شانزدهم – تاسیسات بهداشتی ساختمان (این تست ها تالیفی میباشد)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان از سوالات تالیفی تاسیسات بهداشتی ساختمان

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

بررسی الزامات و ضوابط لوله کشی آب باران در ساختمان ها بر اساس مبحث ۱۶

دیدگاهتان را بنویسید