نتیجه رسيدگی به اعتراضات آزمون معماری (طراحی)

بسمه تعالي

رسيدگي به اعتراضات آزمون معماري (طراحي)


به اطلاع شركت كنندگان آزمون هاي ورود به حرفه مهندسان رشته طراحي خرداد ماه 93 مي رساند، پس از اتمام مهلت ارسال اعتراضات آزمون رشته معماري (طراحي) و همچنين بازنگري آنها توسط كميته تخصصي مقررات ملّي ساختمان، موارد در كارنامه شركت كنندگان آزمون اعمال گرديده است. لذا متقاضيان مي توانند جهت اطلاع از نتيجه آزمون خود از طريق سامانه ثبت نام آزمون ها اقدام نمايند. بديهي است با توجه به دقت انجام شده در بررسي اعتراضات، نتايج اعلام شده قطعي است و هيچگونه درخواستي در اين خصوص قابل پذيرش نخواهد بود. ضمنا متقاضياني كه موفق به اخذ حد نصاب قبولي نشده اند مي توانند در آزمون هاي سال آينده شركت نمايند.

************************

کلید واژه منابع آزمون نظام مهندسی آبان ۹۳ تمام رشته ها

نتیجه رسيدگی به اعتراضات آزمون معماری (طراحی)

 

دیدگاهتان را بنویسید