آشنایی با حفاظت فنی و ایمنی پلکان برقی و پیاده رو متحرک مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با حفاظت فنی و ایمنی پلکان برقی و پیاده رو متحرک مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با حفاظت فنی و ایمنی پلکان برقی و پیاده رو متحرک مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان آسانسورها و پلکان برقی یکی از منابع آزمون صلاحیت های (طراحی، نظارت و اجرا) رشته های معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی می باشد. در این نوشتار به بررسی حفاظت فنی و ایمنی پلکان برقی و پیاده رو متحرک می پردازیم.

حفاظت فنی و ایمنی:

الف) لازم است در گوشه زیر سقف طبقه فوقانی و پلکان برقی محافظ نصب گردد.

ب) قبل از راه اندازی پلکان برقی و پیاده روهای متحرک نسبت به عملکرد کلیه سیستم های ایمنی باید اطیمنان حاصل نمود.

پ) در محل ورود و خروج دستگیره به نرده های دو طرف پله باید محافظ دست یا انگشت یا اشیای خارجی تعبیه نمود.

ت)پلکان برقی و پیاده روهای متحرک باید به سیستم ترمز مطابق استانداردهای ملی پلکان برقی در صورت وجود یا استانداردهای معتبر بین المللی مجهز باشند و در صورت بروز هر گونه خطای برقی، ترمز پلکان برقی باید فعال گردد و به صورت آرام حرکت پله را به طور خودکار متوقف نماید.

ث) کنترل کننده مکانیکی سرعت جهت تشخیص ازدیاد یا کاهش سرعت مجاز باید در ساختار پلکان برقی و پیاده روهای متحرک پیش بینی گردد.

ج) جهت توقف اضطراری حرکت پلکان برقی و پیاده روهای متحرک دکمه قرمز رنگ قابل رویتی در گوشه سمت راست ورودی و خروجی پلکان برقی و پیاده روهای متحرک باید نصب گردد. در پلکان برقی و پیاده روهای متحرک با طول زیاد باید دکمه های اضطراری اضافی نصب شود به گونه ای که حداکثر فاصله بین آنها در پلکان برقی ۳۰ متر و در پیاده روهای مترحک ۴۰ متر باشد.

چ) در هنگام شکستن پله، گیر کردن مانعی بین پله ها یا بین پله ها و صفحه شانه ای پاره شدن زنجیر اتصال پله ها به یکدیگر باید به وسیله حسگرهای جداگانه حرکت پله کتوقف گردد.

ح) عرض شیار هر پله از ۵ تا ۷ میلیمتر و عمق آن از ۱۰ میلیمتر کمتر نباید کمتر باشد. سطح پله باید مانع لیز خوردن افراد شود.

خ) حداکثر ارتفاع هر پله ۰/۲۴ متر و حداقل عمق ۰/۳۸ متر می باشد.

د) سراسر اجزای پلکان برقی و پیاده روهای متحرک باید در کلیه ساعات کارکرد با روشنایی یکنواخت بیش از ۵۴ لوکس روشن شود.

ذ) در سطح ورودی و خروجی پلکان برقی و پیاده روهای متحرک باید تابلوهای قابل رویت و مقاومی حاوی نکات ایمنی و هشداردهنده زیر نصب شوند:

-توجه،

-مخصوص عبور افراد،

-مواظب کودکان خود باشید،

-دستگیره ها را بگیرد،

-به کناره ها تکیه نکنید

ر) تمام فضاهای پلکان برقی و پیاده روهای متحرک که نیاز به بازرسی یا تعمیر دارند باید دارای درهایی باشند که در شرایط عادی بسته باشند.

دوستان و مهندسین گرامی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۵

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزشی مبحث ۱۵ (آسانسور و پلکان برقی) ویژه آزمون نظام مهندسی

آسانسور، پله برقی، پیاده روی متحرک

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث ۱۵ ویرایش ۱۳۹۲

آشنایی با ویژگی آسانسورهای مورد استفاده افراد ناتوان جسمی

آشنایی با الزامات آسانسورهای حمل خودرو مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات اولیه انتخاب آسانسور مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید