آشنایی با الزامات لوله هواکش مخزن

آشنایی با الزامات لوله هواکش مخزن

آشنایی با الزامات لوله هواکش مخزن

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات لوله هواکش مخزن می پردازیم.

الزامات لوله هواکش مخزن:

الف) لوله هواکش کخزن سوخت مایع باید از بالاترین قسمن مخزن وارد آن شود و حداکثر تا ۲۵ میلیمتر (۱ اینچ) در داخل مخزن ادامه یابد.

ب) شیب لوله هواکش باید به سمت مخزن باشد.

پ) بر روی لوله هواکش مخزن نباید شیر یا هیچ مانع دیگری نصب شود.

ت) دهانه انتهای لوله هواکش مخزن باید در فضای خارج از ساختمان واقع شود.

ث) اگر دهانه لوله از دیوار ساختمنا خارج می شود، محل قرار گرفتن دهانه انتهای لوله هواکش باید دست کم ۳ متر از تراز زمین محوطه اطراف ساختمان یا هر معبر دیگر بالاتر باشد.

ج) لوله هواکش در خارج از ساختمان باید در برابر عوامل جوی مقاوم و در برابر ضربات فیزیکی محفوظ باشد.

چ) دهانه انتهای هواکش مخزن باید با کلاهک دارای توری مقاوم در برابر عوامل جوی، حفاظت شود. سطح آزاد این کلاهک باید دست کم برابر سطح مقطع لوله هواکش باشد. ابعاد سوراخ های توری نباید از ۵ میلیمتر کمتر باشد.

ح) دهانه انتهای لوله هواکش مخزن باید دست کم ۵۰۰ میلیمتر از دهانه انتهای لوله پرکن آن بالاتر باشد.

خ) لوله های هواکش سوخت مایع نباید با لوله های پرکن، خطوط لوله رفت و برگشت مشعل و یا خطوط سرریز از مخزن های کمکی اتصال مستقیم داشته باشد.

د) دهانه لوله هواکش باید به حد کافی بالای سطح زمین قرار داشته باشد تا با برف یا یخ مسدود نشود.

ذ) لوله های هواکش مخزن های دارای گرمکن باید تا محلی ادامه یابند که بخارهای تخلیه شده سوخت از لوله هواکش به سهولت پراکنده شود.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

آشنایی با الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید

آشنایی با الزامات نصب مخزن دفنی سوخت مایع

آشنایی با الزامات نصب مخزن سوخت مایع در خارج از ساختمان و بر روی زمین

دیدگاهتان را بنویسید