طراحی اتصال گیردار با ورق روسری و زیر سری (شکل پذیری متوسط)

طراحی اتصال گیردار با ورق روسری و زیر سری طبق ویرایش سال92 مبحث دهم (شکل پذیری متوسط)

در این فایل مراحل کامل طراحی اتصال گیردار تیر به ستون طبق روش رایج در ایران را بر اساس روش LRFD و بر اساس ضوابط لرزه ای مبحث 10 ایران نوشته ام. حجم آن 370kB و 16 صفحه می باشد.

لینک دانلود

************************

کلید واژه منابع آزمون نظام مهندسی آبان ۹۳ تمام رشته ها

طراحی اتصال گیردار با ورق روسری و زیر سری  (شکل پذیری متوسط)

دیدگاهتان را بنویسید