برگزاری آموزش حضوری دوره مبانی عمومی و ایمنی (HSE) و ارزیابی ریسک با اعطای گواهینامه مسئول ایمنی (ظرفیت محدود)

برگزاری آموزش حضوری دوره مبانی عمومی و ایمنی (HSE) و ارزیابی ریسک با اعطای گواهینامه مسئول ایمنی (ظرفیت محدود)

برگزاری آموزش حضوری دوره مبانی عمومی و ایمنی (HSE) و ارزیابی ریسک با اعطای گواهینامه مسئول ایمنی (ظرفیت محدود) به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم آموزش حضوری تخصصی تحت عنوان شرح دوره مبانی عمومی و ایمنی (HSE) و [...]
دوره حضوری مبانی عمومی بهداشت و ایمنی (HSE)و ارزیابی ریسک با اعطای گواهینامه مسئول ایمنی (ظرفیت محدود)

دوره حضوری مبانی عمومی بهداشت و ایمنی (HSE)و ارزیابی ریسک با اعطای گواهینامه مسئول ایمنی (ظرفیت محدود)

دوره حضوری مبانی عمومی بهداشت و ایمنی (HSE)و ارزیابی ریسک با اعطای گواهینامه مسئول ایمنی (ظرفیت محدود) به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم دوره حضوری تحت عنوان مبانی عمومی بهداشت و ایمنی (HSE) و ارزیابی ریسک به [...]
فراخوان برگزاری دوره مبانی عمومی بهداشت و ایمنی (HSE)و ارزیابی ریسک

فراخوان برگزاری دوره مبانی عمومی بهداشت و ایمنی (HSE)و ارزیابی ریسک

به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم فراخوان برگزاری دوره مبانی عمومی بهداشت و ایمنی (HSE)و ارزیابی ریسک به مدت ۳۵ ساعت در تاریخ های زیر از ساعت ۱۴ الی ۱۹ با توسط اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان قم برگزار [...]
آشنایی با اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی بر اساس مبحث دوازدهم

آشنایی با اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی بر اساس مبحث دوازدهم

آشنایی با اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی بر اساس مبحث ۱۲ مقررات ملی یکی از مباحث کلیدی در هنگام اجرای عملیات ساختمانی رعایت اصول ایمنی است.با توجه به حوادث ناگوار ناشی از عدم اجرای اصول ایمنی، مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان به [...]
تشکیل کمیته (HSE) در کشور و برگزاری همایش نشان تعالی HSE

تشکیل کمیته (HSE) در کشور و برگزاری همایش نشان تعالی HSE

تشکیل کمیته (HSE) در کشور و برگزاری همایش نشان تعالی HSE به گزارش کلید واژه به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سومین نشست مدیران مسکن‌و‌ساختمان و روسای ادارات نظام‌مهندسی ساختمان مناطق یک کشور(شامل استان‌های تهران، گیلان، [...]