برگزاری وبینار آموزش نرم افزار Designbuilder

برگزاری وبینار آموزش نرم افزار Designbuilder

برگزاری وبینار آموزش نرم افزار Designbuilder به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان تهران وبینار تخصصی تحت عنوان آموزش نرم افزار Designbuilder به مدت ۸ ساعت در تاریخ های  ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ و ۱۴۰۱/۰۳/۳۰  از ساعت ۱۵ الی ۱۹ به [...]