کلید واژه آزمون نظام کاردانی ساختمان رشته معماری اسفند ۹۸

کلید واژه آزمون نظام کاردانی ساختمان رشته معماری اسفند ۹۸

* کلید واژه کاردانی معماری اسفند ۹۸ بروز رسانی شده واژگان کلیدی (کلید واژه) آزمون نظام کاردانی ساختمان اسفند در رشته معماری شامل موارد زیر میباشد • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه [...]