برنامه کلاسهای ارتقاء پایه در مشهد (دانشگاه سجاد – پاییز ۹۶)

برنامه کلاسهای ارتقاء پایه در مشهد (دانشگاه سجاد – پاییز ۹۶)

دروس ارتقاء پایه در مشهد ویژه پاییز ۹۶ برنامه کلاسهای ارتقاء پایه دانشگاه صنعتی سجاد مشهد (خراسان رضوی) داوطلبان عزیز ارتقاء پایه در مشهد (استان خراسان رضوی) برای رشته های نظارت عمران، اجرا عمران ، محاسبات عمران، نظارت معماری ، اجرا [...]