سرفصل های دوره کارآموزی اجرا عمران و معماری

سرفصل های دوره کارآموزی اجرا عمران و معماری

عناوین و سرفصل های دوره کارآموزی اجرا رشته عمران و معماری (ورود به حرفه پایه ۳) دواطلبان عزیز آزمون نظام مهندسی برای صلاحیت اجرا عمران و اجرا معماری باید بعد از قبولی در آزمون تئوری نظام مهندسی (ورود به حرفه پایه ۳ ) باید یک دوره کار [...]
طرح کارآموزی مهندسان پیش از ورود به حرفه (نظام مهندسی)

طرح کارآموزی مهندسان پیش از ورود به حرفه (نظام مهندسی)

طرح کارآموزی مهندسان پیش از ورود به حرفه (نظام مهندسی) به گزارش کلید واژه به نقل از  سایت دفتر مقررات ملی ساختمان طرح آموزش کارآموزی مهندسان قبل از ورود به حرفه در استان فارس به اجرا در خواهد آمد همچنین در دوره‌های آموزش در هفت رشته [...]