برگزاری سمینار آموزشی حضوری “شناخت سیستم های پیش تنیده “

برگزاری سمینار آموزشی حضوری “شناخت سیستم های پیش تنیده “

برگزاری سمینار آموزشی حضوری "شناخت سیستم های پیش تنیده " به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم سمینار  آموزشی حضوری "شناخت سیستم های پیش تنیده " به مدت ۴ ساعت در تاریخ  ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ از ساعت ۹ الی ۱۳ با تدریس دکتر [...]