نحوه و شرایط ارتقاء پایه پروانه نظام مهندسی

نحوه و شرایط ارتقاء پایه پروانه نظام مهندسی

نحوه و شرایط ارتقاء پایه پروانه نظام مهندسی مهندسین بعد از قبولی در آزمون نظام مهندسی و گذشت یکی ۲ سال از گرفتن پروانه باید به فکر ارتقاء پایه باشند، که این ارتقاء پایده دو شرط داره یکی شرط زمانی (سنوات) ۲ شرط نمره و امتیاز و گذراندن [...]