برگزاری آموزش مجازی ضوابط پذیرش و رد بتن و مواد افزودنی بتن

برگزاری آموزش مجازی ضوابط پذیرش و رد بتن و مواد افزودنی بتن

برگزاری آموزش مجازی ضوابط پذیرش و رد بتن و مواد افزودنی بتن به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان فارس آموزش مجازی تخصصی تحت عنوان شرح ضوابط پذیرش و رد بتن و مواد افزودنی بتن به مدت ۸ ساعت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ از ساعت [...]