برگزاری آموزش مجازی تخصصی پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی

برگزاری آموزش مجازی تخصصی پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی

برگزاری آموزش مجازی تخصصی پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان اصفهان آموزش مجازی تخصصی تحت عنوان پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی به مدت ۲ ساعت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ [...]