ابلاغ ویرایش دوم مبحث ۲۰ (علائم و تابلو ها ویرایش ۱۳۹۶)

ابلاغ ویرایش دوم مبحث ۲۰ (علائم و تابلو ها ویرایش ۱۳۹۶)

ابلاغ ویرایش دوم مبحث ۲۰ (علائم و تابلو ها ویرایش ۱۳۹۶) به گزارش کلید واژه به نقل از دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ویرایش دوم مبحث ۲۰ (Signs and Symbols) توسط عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد، ویرایش جدید مبحث بیست از تاریخ [...]
ابلاغ ویرایش جدید مبحث ۱۶ تاسیسات بهداشتی (ویرایش ۹۶)

ابلاغ ویرایش جدید مبحث ۱۶ تاسیسات بهداشتی (ویرایش ۹۶)

ابلاغ ویرایش جدید مبحث ۱۶ تاسیسات بهداشتی (ویرایش ۹۶) ویرایش جدید مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان که در مورد تاسیسات بهداشتی می باشد.برای چهارمین بار انجام شد اولین بار این مبحث در سال ۱۳۷۲ چاپ سپس در سال ۱۳۸۲ ویرایش دوم و در سال ۱۳۹۱ [...]