وبینار تخصصی طراحی الکتریکی تابلو راه اندازی تجهیزات موتورخانه

وبینار تخصصی طراحی الکتریکی تابلو راه اندازی تجهیزات موتورخانه

وبینار تخصصی طراحی الکتریکی تابلو راه اندازی تجهیزات موتورخانه به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان آذربایچان شرقی وبینار تخصصی تحت عنوان طراحی الکتریکی تابلو راه اندازی تجهیزات موتورخانه به مدت ۶ ساعت در تاریخ های [...]
برگزاری وبینار تخصصی اجزا و تجهیزات موتورخانه

برگزاری وبینار تخصصی اجزا و تجهیزات موتورخانه

برگزاری وبینار تخصصی اجزا و تجهیزات موتورخانه به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان تهران وبینار تخصصی تحت عنوان اجزا و تجهیزات موتورخانه به مدت ۸ ساعت در تاریخ های  ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ و ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ به صورت [...]