برگزاری وبینار آموزشی قوانین مرتبط با قانون مالیات

برگزاری وبینار آموزشی قوانین مرتبط با قانون مالیات

برگزاری وبینار آموزشی قوانین مرتبط با قانون مالیات به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان یزد وبینار تخصصی تحت عنوان قوانین مرتبط با قانون مالیات به مدت ۶ ساعت در تاریخ های ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ و ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ از ساعت ۱۷ تا ۲۰ با [...]