وبینار تخصصی آشنایی با فرآیند BIM در صنعت ساخت و ساز

وبینار تخصصی آشنایی با فرآیند BIM در صنعت ساخت و ساز

وبینار تخصصی آشنایی با فرآیند BIM در صنعت ساخت و ساز به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان تهران وبینار تخصصی تحت عنوان آشنایی با فرآیند BIM در صنعت ساخت و ساز به مدت ۸ ساعت در تاریخ های ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، [...]