وبینار تخصصی آشنایی با سامانه های هشدار طوفان

وبینار تخصصی آشنایی با سامانه های هشدار طوفان

وبینار تخصصی آشنایی با سامانه های هشدار طوفان به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان اصفهان وبینار تخصصی تحت عنوان آشنایی با سامانه های هشدار طوفان به مدت ۳ ساعت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱  از ساعت ۱۶ تا ۱۹ با تدریس مهندس عزت [...]