وبینار تخصصی ملاحظات محیط زیستی اجرای ساختمان و آشنایی با ساخت و سازهای سبز و پایدار

وبینار تخصصی ملاحظات محیط زیستی اجرای ساختمان و آشنایی با ساخت و سازهای سبز و پایدار

به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان تهران وبینار تخصصی تحت عنوان ملاحظات محیط زیستی اجرای ساختمان و آشنایی با ساخت و سازهای سبز و پایدار به مدت ۸ ساعت در تاریخ های ۱۴۰۰/۱۰/۱۸، ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ به صورت [...]