برگزاری وبینار تخصصی طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای

برگزاری وبینار تخصصی طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای

برگزاری وبینار تخصصی طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان اصفهان وبینار تخصصی تحت عنوان طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای به مدت ۴ ساعت در تاریخ  ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ از ساعت ۱۶ [...]