برگزاری وبینار تخصصی طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع پیشرفته

برگزاری وبینار تخصصی طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع پیشرفته

برگزاری وبینار تخصصی طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع پیشرفته به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان تهران وبینار تخصصی تحت عنوان طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع پیشرفته به مدت۸ ساعت در تاریخ های  ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ و ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ از [...]