برگزاری وبینار تخصصی فناوری پیش تنیدگی در طراحی و اجرای سقف های بتنی (یک طرفه و دو طرفه)

برگزاری وبینار تخصصی فناوری پیش تنیدگی در طراحی و اجرای سقف های بتنی (یک طرفه و دو طرفه)

وبینار تخصصی فناوری پیش تنیدگی در طراحی و اجرای سقف های بتنی (یک طرفه و دو طرفه) به گزارش کلیدواژه و به نقل از گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت  وبینار تخصصی تحت عنوان فناوری پیش تنیدگی در طراحی و اجرای سقف های بتنی (یک [...]