برگزاری وبینار تخصصی اجرای سازه به روش تاپ- دان

برگزاری وبینار تخصصی اجرای سازه به روش تاپ- دان

برگزاری وبینار تخصصی اجرای سازه به روش تاپ- دان به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان تهران وبینار تخصصی تحت عنوان اجرای سازه به روش تاپ- دان به مدت ۴ ساعت در تاریخ  ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ به صورت رایگان با [...]