برگزاری وبینار تخصصی ارت و روش‌های اجرا و اندازه‌گیری

برگزاری وبینار تخصصی ارت و روش‌های اجرا و اندازه‌گیری

برگزاری وبینار تخصصی ارت و روش‌های اجرا و اندازه‌گیری به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان تهران وبینار تخصصی تحت عنوان ارت و روش‌های اجرا و اندازه‌گیری به مدت ۴ ساعت در تاریخ  ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ به صورت [...]