برگزاری آموزش مجازی نکات طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی در ساختمان

برگزاری آموزش مجازی نکات طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی در ساختمان

برگزاری آموزش مجازی نکات طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی در ساختمان به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان فارس آموزش مجازی تخصصی تحت عنوان شرح نکات طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی در ساختمان به مدت ۸ ساعت در تاریخ [...]