همایش اخلاق حرفه‌ای در مهندسی ساختمان آذر ماه در قم

همایش اخلاق حرفه‌ای در مهندسی ساختمان آذر ماه در قم

همایش اخلاق حرفه‌ای در مهندسی ساختمان آذر ماه در قم برگزار میشود دومین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی همایش اخلاق حرفه‌ای در مهندسی ساختمان در دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان تشکیل شد. بدنبال اعطای مجوز دبیرخانه اخلاق حرفه‌ ای در [...]