سمینار آشنایی با مباحث و بررسی حقوقی مسئولیت های مجریان ذیصلاح

سمینار آشنایی با مباحث و بررسی حقوقی مسئولیت های مجریان ذیصلاح

سمینار آشنایی با مباحث و بررسی حقوقی مسئولیت های مجریان ذیصلاح به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم سینار تخصصی تحت عنوان آشنایی با مباحث و بررسی حقوقی مسئولیت های مجریان ذیصلاح به مدت ۲ ساعت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ [...]
سمینار آموزشی مجازی متره و برآورد مصالح الکتریکی

سمینار آموزشی مجازی متره و برآورد مصالح الکتریکی

سمینار آموزشی مجازی متره و برآورد مصالح الکتریکی به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم سمینار تخصصی تحت عنوان متره و برآورد مصالح الکتریکی به مدت ۶ ساعت در تاریخ های ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ از ساعت ۱۷ الی ۲۰ با تدریس [...]
سمینار آموزشی حضوری “مسائل نظارتی در اجرای اجزای غیر سازه ای”

سمینار آموزشی حضوری “مسائل نظارتی در اجرای اجزای غیر سازه ای”

سمینار آموزشی حضوری "مسائل نظارتی در اجرای اجزای غیر سازه ای" به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم سمینار تخصصی تحت عنوان مسائل نظارتی در اجرای اجزای غیر سازه ای به مدت ۴ ساعت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ [...]
برگزاری وبینار طراحی پایدار سازی گود به روش ساخت از بالا بر اساس سطح عملکرد

برگزاری وبینار طراحی پایدار سازی گود به روش ساخت از بالا بر اساس سطح عملکرد

برگزاری وبینار طراحی پایدار سازی گود به روش ساخت از بالا بر اساس سطح عملکرد در شرایط ژئوتکنیکی شهر قم به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم وبینار طراحی پایدار سازی گود به روش ساخت از بالا بر اساس سطح عملکرد در [...]
برگزاری سمینار مجازی ارائه خلاصه گزارش طرح پژوهشی مجازی الگوی مدیریت ریسک درخدمات مهندسی

برگزاری سمینار مجازی ارائه خلاصه گزارش طرح پژوهشی مجازی الگوی مدیریت ریسک درخدمات مهندسی

برگزاری سمینار مجازی ارائه خلاصه گزارش طرح پژوهشی مجازی الگوی مدیریت ریسک درخدمات مهندسی ساختمان بر اساس منطق FMEA به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم سمینار ارائه خلاصه گزارش طرح پژوهشی مجازی الگوی مدیریت ریسک [...]
فراخوان برگزاری دوره مبانی عمومی بهداشت و ایمنی (HSE)و ارزیابی ریسک

فراخوان برگزاری دوره مبانی عمومی بهداشت و ایمنی (HSE)و ارزیابی ریسک

به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم فراخوان برگزاری دوره مبانی عمومی بهداشت و ایمنی (HSE)و ارزیابی ریسک به مدت ۳۵ ساعت در تاریخ های زیر از ساعت ۱۴ الی ۱۹ با توسط اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان قم برگزار [...]
برگزاری سمینار آموزشی حضوری “شناخت سیستم های پیش تنیده “

برگزاری سمینار آموزشی حضوری “شناخت سیستم های پیش تنیده “

برگزاری سمینار آموزشی حضوری "شناخت سیستم های پیش تنیده " به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم سمینار  آموزشی حضوری "شناخت سیستم های پیش تنیده " به مدت ۴ ساعت در تاریخ  ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ از ساعت ۹ الی ۱۳ با تدریس دکتر [...]
برگزاری وبینار تخصصی مبانی حقوقی بازرسی و نظارت گاز اماکن مسکونی ، تجاری و صنعتی

برگزاری وبینار تخصصی مبانی حقوقی بازرسی و نظارت گاز اماکن مسکونی ، تجاری و صنعتی

برگزاری وبینار تخصصی مبانی حقوقی بازرسی و نظارت گاز اماکن مسکونی ، تجاری و صنعتی به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان تهران وبینار تخصصی تحت عنوان مبانی حقوقی بازرسی و نظارت گاز اماکن مسکونی، تجاری و صنعتی به مدت ۶ [...]
برگزاری وبینار تخصصی گزارش طرح پژوهشی مجازی مجموعه قوانین بین رشته ای تاثیر گذار در طراحی معماری

برگزاری وبینار تخصصی گزارش طرح پژوهشی مجازی مجموعه قوانین بین رشته ای تاثیر گذار در طراحی معماری

برگزاری وبینار تخصصی گزارش طرح پژوهشی مجازی مجموعه قوانین بین رشته ای تاثیر گذار در طراحی معماری به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم وبینار تخصصی تحت عنوان گزارش طرح پژوهشی مجازی مجموعه قوانین بین رشته ای تاثیر [...]
برگزاری وبینار تخصصی آشنایی با هواسازها (مقدماتی)

برگزاری وبینار تخصصی آشنایی با هواسازها (مقدماتی)

برگزاری وبینار تخصصی آشنایی با هواسازها (مقدماتی) به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم وبینار تخصصی تحت عنوان آشنایی با هواسازها (مقدماتی) به مدت ۸ ساعت در تاریخ های ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ و  ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ به [...]