برگزاری آموزش مجازی نکات اجرایی، نظارتی و طراحی سقف‌های تیرچه بلوک

برگزاری آموزش مجازی نکات اجرایی، نظارتی و طراحی سقف‌های تیرچه بلوک

برگزاری آموزش مجازی نکات اجرایی، نظارتی و طراحی سقف‌های تیرچه بلوک به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان فارس آموزش مجازی تخصصی تحت عنوان شرح نکات اجرایی، نظارتی و طراحی سقف‌های تیرچه بلوک به مدت ۴ ساعت در تاریخ [...]
برگزاری آموزش مجازی مروری بر ضوابط مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

برگزاری آموزش مجازی مروری بر ضوابط مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

برگزاری آموزش مجازی مروری بر ضوابط مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان فارس آموزش مجازی تخصصی تحت عنوان شرح مروری بر ضوابط مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان به مدت ۸ ساعت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ از [...]
برگزاری آموزش مجازی اقتصاد مهندسی در ساختمان

برگزاری آموزش مجازی اقتصاد مهندسی در ساختمان

برگزاری آموزش مجازی اقتصاد مهندسی در ساختمان به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان فارس آموزش مجازی تخصصی تحت عنوان شرح اقتصاد مهندسی در ساختمان به مدت ۸ ساعت َروع دوره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ پایان دوره تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ [...]