اجرای آزمایشی نزم‌افزار مقررات ملی و نظارت عالیه در منطقه ۳ کشور

اجرای آزمایشی نزم‌افزار مقررات ملی و نظارت عالیه در منطقه ۳ کشور

به گزارش کلیدواژه به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی دومین نشست منطقه ۵ ادارات نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با حضور روسای ادارات نظام مهندسی منطقه ۵ و پنج استان مهمان شامل مازندران، یزد، کردستان، آذربایجان شرقی و اصفهان برگزار [...]