برگزاری وبینار تخصصی تحت عنوان آموزش نرم افزار LUMION 10

برگزاری وبینار تخصصی تحت عنوان آموزش نرم افزار LUMION 10

 وبینار تخصصی تحت عنوان آموزش نرم افزار LUMION 10 به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان تهران وبینار تخصصی تحت عنوان آموزش نرم افزار LUMION 10 به مدت ۶ ساعت در تاریخ های  ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ و ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ از ساعت ۱۶ الی ۱۹ به [...]