وظایف مهندس ناظر در قانون پیش فروش چیست؟

وظایف مهندس ناظر در قانون پیش فروش چیست؟

وظایف مهندس ناظر در قانون پیش فروش چیست؟ به گزارش کلید واژه به نقل از سازمان نظام مهندسی اطلاعیه ای مبنی بر وظایف مهندسین ناظر در قانون پیش فروش ساختمان صادر شد،این اطلاعیه به وظایف مهندس ناظر در هنگامی که ساختمان در هنگاه اجرا یا قبل [...]