وبینار تخصصی مهارتهای فروش و بازاریابی خدمات مهندسی

وبینار تخصصی مهارتهای فروش و بازاریابی خدمات مهندسی

وبینار تخصصی مهارتهای فروش و بازاریابی خدمات مهندسی به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان تهران وبینار تخصصی تحت عنوان مهارتهای فروش و بازاریابی خدمات مهندسی به مدت ۴ ساعت در تاریخ های ۱۴۰۰/۱۱/۲۰، ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ از ساعت [...]