برگزاری دوره آموزشی مجازی معرفی مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM

برگزاری دوره آموزشی مجازی معرفی مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM

برگزاری دوره آموزشی مجازی معرفی مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ثبت نام آموزش مجازی تخصصی تحت عنوان معرفی مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM به مدت ۲ ساعت از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در [...]