برگزاری آموزش مجازی دوره آموزشی SAFE

برگزاری آموزش مجازی دوره آموزشی SAFE

برگزاری آموزش مجازی دوره آموزشی SAFE به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم آموزش مجازی تخصصی تحت عنوان شرح دوره آموزشی SAFE به مدت ۲۰ ساعت جمعه ها (شروع دوره جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۳۱) از ساعت ۹ الی ۱۳ با تدریس مهندس مهدی [...]
برگزاری دوره آموزشی مجازی آشنایی با نرم افزار SAFE (2016)

برگزاری دوره آموزشی مجازی آشنایی با نرم افزار SAFE (2016)

برگزاری دوره آموزشی مجازی آشنایی با نرم افزار SAFE (2016) به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان اصفهان وبینار تخصصی تحت عنوان آشنایی با نرم افزار SAFE 2016  جمعه ها (شروع دوره ۱۴۰۰/۰۷/۰۹) به مدت ۲۰ ساعت از ساعت ۹ الی [...]