سمینار آشنایی با مباحث و بررسی حقوقی مسئولیت های مجریان ذیصلاح

سمینار آشنایی با مباحث و بررسی حقوقی مسئولیت های مجریان ذیصلاح

سمینار آشنایی با مباحث و بررسی حقوقی مسئولیت های مجریان ذیصلاح به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم سینار تخصصی تحت عنوان آشنایی با مباحث و بررسی حقوقی مسئولیت های مجریان ذیصلاح به مدت ۲ ساعت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ [...]