سمینار آموزشی مجازی متره و برآورد مصالح الکتریکی

سمینار آموزشی مجازی متره و برآورد مصالح الکتریکی

سمینار آموزشی مجازی متره و برآورد مصالح الکتریکی به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم سمینار تخصصی تحت عنوان متره و برآورد مصالح الکتریکی به مدت ۶ ساعت در تاریخ های ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ از ساعت ۱۷ الی ۲۰ با تدریس [...]