دانلود فایل مبحث ۱۷ ویرایش ۱۳۸۹

دانلود فایل مبحث ۱۷ ویرایش ۱۳۸۹

دانلود فایل مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۸۹ مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در باره لوله کشی گاز طبیعی میباشد که جزو منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی و همچنین آزمون های اجرا عمران و معماری و نظارت معماری می باشد. برای دانلود [...]