دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی استان فارس – آذر۹۶

دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی استان فارس – آذر۹۶

دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی استان فارس - آذر۹۶ به گزارش کلید واژه به نقل از سایت سازمان نظام مهندسی استان فارس لیست دورهای ارتقاء پایه این استان برای آذر ۹۶ اعلام شد. این دوره ها برای اتقاء پایه نظارت عمران، اجرا عمران، محاسبات [...]