برگزاری نشست مشترک سازمان نظام مهندسی و سندیکای مهندسان سوریه

برگزاری نشست مشترک سازمان نظام مهندسی و سندیکای مهندسان سوریه

برگزاری نشست مشترک سازمان نظام مهندسی و سندیکای مهندسان سوریه برگزارشد به گزارش کلید واژه به نقل از روابط عمومی شورای مرکزی، جلسه نشست مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران و سندیکای مهندسان سوریه روز دوشنبه مورخ ۳-۷-۹۶درساختمان [...]