پاسخ تشریحی تست مبحث ۲۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست مبحث ۲۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان با نام مراقبت و نگهداری از ساختمان که در آزمون رشته معماری نظارت مهر ۹۶ از این مبحث تعداد ۴ سوال آمده که معادل ۶٫۶۷% سوالات میباشد. در زیر پاسخ تشریحی تست مبحث ۲۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶ را با [...]
پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۹ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۹ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) جزو منابه آزمون نظام مهندسی رشته های معماری(نظارت ، اجرا، طراحی) ، اجرای عمران ، تاسیسات برقی و مکانیکی میباشد از این مبحث در آزمون مهر ۹۶ تعداد ۵ سوال در رشته معماری نظارت آورده [...]
پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۸ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۸ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

مبحث هجدهم مقررات ملی (عایق بندی و تنظیم صدا) برای عایق بندی صدا در ساختمان ها طراحی شده و در آزمون معماری نظارت جزوه منابع آزمون می باشد، که در آزمون مهر ۹۶ تعداد ۳ سوال از این مبحث آورده شده است و در زیر پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۸ در [...]
پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۷ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۷ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان (لوله کشی گاز طبیعی) در آزمونهای اجرا عمران، تاسیسات مکانیکی، معماری (نظارت و اجرا) جزو منابع آزمون میباشند و از این مبحث در آزمون معماری نظارت مهر۹۶ دو سوال آورده شده که در زیرپاسخ تشریحی تست مبحث ۱۷ در [...]
پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

مبحث شانزده مقررات ملی ساختمان (تاسیسات بهداشتی) در باره الزامات تاسیسات بهداشتی که باید در ساختمان رعایت شود میباشد، از این مبحث در آزمونهای نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی، عمران اجرا، معماری اجرا و نظارت معماری سوال طراحی میشود در اینجا [...]
پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پله های برقی) برای جزو منابع آزمون نظام مهندسی رشته، تاسیسات الکتریکی، اجرا عمران، اجرا معماری و نظارت معماری می باشد. که در آزمون معماری نظارت مهر ۹۶ از مبحث پانزده ۲ سوال آورده شده که در [...]
پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

محبث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی) جزو منابع اصلی آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی میباشد و جدیدا در آزمونهای معماری (نظارت و اجرا) و عمران (اجرا) هم از این محبث سوال طرح میشود. در آزمون نظام مهندسی نظارت معماری مهر ۹۶ از مبحث ۱۴ یک [...]
پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان) در چند سال اخیر جزو منابع رشته معماری (نظارت و اجرا) و همچنین رشته عمران (اجرا) اعلام شده، و در آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶ رشته معماری نظارت از این مبحث تعداد ۲ سوال آورده [...]
پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۱ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۱ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

مبحث یازدهم (طرح و اجرای ساختمان های صنعتی) جزو منابع امتحانی رشته معماری (نظارت و اجرا) و عمران (نظارت و اجرا) می باشد، از مبحث یازدهم در آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶ تعداد ۲ سوال آورده شده که در زیر پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۱ در آزمون نظارت [...]
پاسخ تشریحی تست های مبحث ۸ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۸ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

در آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶ در رشته معماری نظارت از مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان ها با مصالح بنایی) تعداد یک سوال آمده است که در زیر پاسخ تشریحی تست های مبحث ۸ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶ رو برای داوطلبان عزیز رشته معماری قرار [...]