سمینار های دی ماه سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

سمینار های دی ماه سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

به گزارش کلید واژه به نقل ازسازمان نظام مهندسی استان خراسان  در دیماه ۱۳۹۶ چند سمینار توسط این سازمان در مشهد برگزار میشود که  این سمینار ها برای رشته های تاسیسات برقی، شهرسازی، معماری، عمران، و گردهمایی بزرگ زلزله و مدیریت بحران برای [...]