برگزاری دوره آموزشی مجازی آشنایی با نرم افزار SAFE (2016)

برگزاری دوره آموزشی مجازی آشنایی با نرم افزار SAFE (2016)

برگزاری دوره آموزشی مجازی آشنایی با نرم افزار SAFE (2016) به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان اصفهان وبینار تخصصی تحت عنوان آشنایی با نرم افزار SAFE 2016  جمعه ها (شروع دوره ۱۴۰۰/۰۷/۰۹) به مدت ۲۰ ساعت از ساعت ۹ الی [...]