آشنایی و دانلود نشریه ۳۹۳ – نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان

آشنایی و دانلود نشریه ۳۹۳ – نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان

دانلود نشریه ۳۹۳ ( نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان) به گزارش کلیدواژه و به نقل از دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان صلاحیت اجرا به رشته تاسیسات برقی اضافه شده است که از آزمون اردیبهشت سال ۱۴۰۰ داوطلبان میتوانند در [...]