دانلود فایل مبحث ۲۰ مقررات ملی ویرایش ۱۳۸۴

دانلود فایل مبحث ۲۰ مقررات ملی ویرایش ۱۳۸۴

دانلود فایل مبحث ۲۰ مقررات ملی ویرایش ۱۳۸۴ علائم و تابلو ها (Signs and Symbols) مبحث ۲۰ مقررات ملی ساختمان در مورد علائم و تابلو ها می باشد و جزو منابع آزمون نظام مهندسی رشته های عمران اجرا، معماری (اجرا، نظارت، طراحی) و شهرسازی می [...]