دانلود مبحث ۱۸ مقررات ملی ویرایش ۱۳۹۰

دانلود مبحث ۱۸ مقررات ملی ویرایش ۱۳۹۰

دانلود مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان  ویرایش ۱۳۹۰ (عایق بندی و تنظیم صدا ) مبحث ۱۸ در باره عایق بندی و تنظیم صدا می باشد و جزو منابع آزمون اجرا عمران و معماری، نظارت معماری و طراحی معماری میباشد برای دانلود فایل مبحث ۱۸ روی لینک دانلود [...]