برگزاری وبینار تخصصی خیابان کامل

برگزاری وبینار تخصصی خیابان کامل

برگزاری وبینار تخصصی خیابان کامل به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان تهران وبینار تخصصی تحت عنوان خیابان کامل به مدت ۳/۵ ساعت در تاریخ های ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰ به صورت رایگان با تدریس شهاب الدین کرمانشاهی [...]