پکیج آموزشی آزمون کارشناس رسمی دادگستری – راه و ساختمان

پکیج آموزشی آزمون کارشناس رسمی دادگستری – راه و ساختمان

آزمون کارشناسی رسمی دادگستری برای سال ۹۶ هم برگزار خواهد شد که شروع ثبت نام این آزمون از ۱۸ دیماه شروع و تا ۸ بهمن به مدت ۲۰ روز ادامه دارد. این آزمون جزوه بسته است و منابع مشخصی ندارد برای همین دوستان ما در خانه عمران اشراق از منابع [...]